Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ungdomsutvalget

ungdomsutvalget-hovedbilde.jpg

Ungdomsutvalget består av en gruppe engasjerte ungdommer fra idrettslag i hele Agder.

 

Hvorfor er ungdom viktig for Agder idrettskrets?

Ungdom er en viktig ressurs for Agder idrettskrets. Ungdom utvikler nye trender i idretten, de er ofte mindre preget av tradisjoner og er derfor nytenkende.

Ungdom er ikke bare fremtiden, men også nåtiden!

Ta kontakt hvis du er interessert i å være med i ungdomsutvalget:

Anne Lise Lassen
Tlf: 907 36 248
E-post: annelise.lassen@idrettsforbundet.no

  Vi ønsker å  legge til rette for at idretten i Agder kan tilby ungdom et variert og attraktivt idrettsmiljø for ungdom.

  Ungdomsutvalg er forankret i styret til Vest-Agder idrettskrets og har følgende mandat:

  «Ungdomsutvalget skal bistå styret i utviklingen av ungdomsidretten i fylket. Innenfor fastsatte rammer skal utvalget jobbe for å rekruttere ledere og trenere til idretten. Gjennom sitt engasjement skal utvalget bistå idrettslagene med å legge til rette for idrett for alle og motvirke frafall blant ungdom. Utvalget skal kunne utøve idrettspolitisk arbeid rettet mot politiske ungdomspartier, med den hensikt å styrke ungdomsidrettens rammevilkår».

  Kriterier for å bli med i UU:

  -        Medlem av et idrettslag

  -        Ha gjennomført, eller planer om å gjennomføre et lederkurs for ungdom. Evt. ha tilsvarende kompetanse.

  -        15 år (fylle i løpet av året)

  Ungdomsutvaglets medlemmer velges av rådgiver ungdomidrett (Anne Lise Lassen) og leder i Ungdomsutvalget. Styret i ungdomsutvalget, samt rollefordeling konstitueres av utvalgets medlemmer. Godkjennes av styret i Agder idrettskrets.

  Vi trenger medlemmer fra hele Agder.

  Min kontaktinformasjon:
  Anne Lise Lassen
  Tlf: 907 36 248 
  E-post:  annelise.lassen@idrettsforbundet.no  

  Arbeidsoppgavene i ungdomsutvalget varierer ut fra hvem som er medlem i utvalget og kapasitet. vi ønsker at medlemmene skal få oppgaver de trives med. Noen eksempler på oppgaver er: Strategiplanarbeid for ungdomsidretten, økonomi, arrangementer, mentor (for yngre medlemmer), klubbesøk, politisk påvirkningsarbeid (Ungdommens fylkesting, idrettsråd) og verdiarbeid.

  Ungdomsutvalget skal være ungdomsidrettens talerør i Agder.

  Ungdomsutvalget møtes ca.3 ganger i halvåret. Ekstra ved enkelte arrangementer.

  Vi møtes på ulike steder i Agder for å imøtekomme medlemmer fra hele Agder.

  Ungdomsutvalgets leder og nestleder møter på Kretsens styremøter ved innkalling.

  Alle medlemmer i ungdomsutvalget må møte på 2 av 3 møter i halvåret.

  Klikk her for å se presentasjonen av ungdomsutvalget.

  Har idrettslaget ditt lyst på litt informasjon om hvordan legge til rette for aktivitet for ungdom?  Ungdomsutvalget kommer gjerne på besøk for å inspirere og fortelle om aktuelle kurs og arrangementer.

  Ta kontakt!

  E-post: annelise.lassen@idrettsforbundet.no 
  Mobil: 90736248