ungdomsutvalget-hovedbilde.jpg

Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget består av en gruppe engasjerte ungdommer fra idrettslag i hele Agder.

Hvorfor er ungdom viktig for Agder idrettskrets?

Ungdom er en viktig ressurs for Agder idrettskrets. Ungdom utvikler nye trender i idretten, de er ofte mindre preget av tradisjoner og er derfor nytenkende.

Ungdom er ikke bare fremtiden, men også nåtiden!

Ta kontakt hvis du er interessert i å være med i ungdomsutvalget:

Anne Lise Lassen
Tlf: 907 36 248
E-post: annelise.lassen@idrettsforbundet.no

Vi ønsker å  legge til rette for at idretten i Agder kan tilby ungdom et variert og attraktivt idrettsmiljø for ungdom.

Ungdomsutvalg er forankret i styret til Vest-Agder idrettskrets og har følgende mandat:

«Ungdomsutvalget skal bistå styret i utviklingen av ungdomsidretten i fylket. Innenfor fastsatte rammer skal utvalget jobbe for å rekruttere ledere og trenere til idretten. Gjennom sitt engasjement skal utvalget bistå idrettslagene med å legge til rette for idrett for alle og motvirke frafall blant ungdom. Utvalget skal kunne utøve idrettspolitisk arbeid rettet mot politiske ungdomspartier, med den hensikt å styrke ungdomsidrettens rammevilkår».

Kriterier for å bli med i UU:

-        Medlem av et idrettslag

-        Ha gjennomført, eller planer om å gjennomføre et lederkurs for ungdom. Evt. ha tilsvarende kompetanse.

-        15 år (fylle i løpet av året)

Ungdomsutvaglets medlemmer velges av rådgiver ungdomidrett (Anne Lise Lassen) og leder i Ungdomsutvalget. Styret i ungdomsutvalget, samt rollefordeling konstitueres av utvalgets medlemmer. Godkjennes av styret i Agder idrettskrets.

Vi trenger medlemmer fra hele Agder.

Min kontaktinformasjon:
Anne Lise Lassen
Tlf: 907 36 248 
E-post:  annelise.lassen@idrettsforbundet.no  

Arbeidsoppgavene i ungdomsutvalget varierer ut fra hvem som er medlem i utvalget og kapasitet. vi ønsker at medlemmene skal få oppgaver de trives med. Noen eksempler på oppgaver er: Strategiplanarbeid for ungdomsidretten, økonomi, arrangementer, mentor (for yngre medlemmer), klubbesøk, politisk påvirkningsarbeid (Ungdommens fylkesting, idrettsråd) og verdiarbeid.

Ungdomsutvalget skal være ungdomsidrettens talerør i Agder.

Ungdomsutvalget møtes ca.3 ganger i halvåret. Ekstra ved enkelte arrangementer.

Vi møtes på ulike steder i Agder for å imøtekomme medlemmer fra hele Agder.

Ungdomsutvalgets leder og nestleder møter på Kretsens styremøter ved innkalling.

Alle medlemmer i ungdomsutvalget må møte på 2 av 3 møter i halvåret.