ungdomsløftet.png

Idrett for alle

For å oppnå målet om «idrett for alle» har idretten gått sammen om en felles innsats for å øke ungdommers rolle og innflytelse i egen aktivitet og i norsk idrett. I 2012 ble det igangsatt en tiårig strategi kalt Ungdomsløftet. I tillegg til at målet er å beholde flest mulig i aktivitet lengst mulig, skal idretten også legge til rette for at flere ungdommer tar roller som ledere, trenere, dommere og frivillige.

Idretten skal:
tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdoms ønsker
og behovidrett for alle
• tilrettelegge for at ungdom kan ta eierskap over egen aktivitet og få tilbud om utdanning - ungt lederskap
• gi ungdom som ønsker å satse innen en idrett utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner - fremtidens utøvere

Mange ungdommer kan tenke seg å fortsette lenger med aktivitet i idrettslaget, dersom tilbudet er variert. For å oppnå målet om «idrett for alle» skal idretten tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdoms ønsker og behov (Del av NIFs tiårige satsning – ungdomsløftet 2012-2022). 

Løsningen på dette er allidrett/idrettsskole for ungdom. Et tilbud for ungdom, av ungdom. Her kan ungdom selv definere hvilke aktiviteter eller idretter de ønsker å drive med, hvor ofte og i hvilken form. Vi anbefaler at et slikt tilbud skal innebære minimum to forskjellige idrettsaktiviteter i minimum 20 uker av året. Både særidrettslag og fleridrettslag kan tilby idrettsskole for ungdom.

Idrettslag kan søke om penger til NIF for å få i gang eller utvikle idrettsskole for ungdom.

Klikk her for å lese om oppstarts og utviklingsstøtte.

Målgruppe: 15-26 år

Ungdomsidretten er en arena preget av motstridende mål og kryssende interesser (Lars Tore Rongland, Norges idrettshøgskole). Og å være trener for ungdom kan være en krevende rolle. En ungdomstrener bør derfor ha en forståelse for hvilke utfordringer og muligheter han eller hun vil møte innen ungdomsidretten. På aktivitetslederkurs for ungdom vil du får en innføring i hvordan man best mulig legger til rette for aktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år.

Kurset er rettet mot deg som ønsker å være trener for ungdom. Tanken er å bevisstgjøre deg på hvordan men planlegger, gjennomfører og evaluerer enkle aktivitetsøkter. Det vil også være fokus på økt kunnskap om trenerens rolle i utøverens utvikling, samt økt kunnskap om kommunikasjon og en coachende trenerstil.

Dette er et generelt kurs som kjøres på tvers av alle idretter, der fokus er at ungdom skal lære å trene andre ungdommer.

Teorien foregår ved klasseromsundervisning og øktene gjennomføres i gymsal/idrettshall eller utendørs. Vi legger stor vekt på det praktiske.

Kursets varighet:
8 timer (lør-søn)

Pris: 700,- per deltaker

For spørsmål om kurset kontakt:

Anne Lise Lassen
Mob: 90736248/ e-post: annelise.lassen@idrettsforbundet.no

Målgruppe: 15-19 år

Har du, eller kjenner du noen som kunne tenke seg å bidra i eget idrettslag? På Lederkurs for ungdom kurses ungdom i hvordan idrettsorganisasjonen fungerer, og hvordan beslutninger tas. De får en innføring i ulike ledelsesverktøy de kan bruke i sitt verv. I tillegg er det fokus på selvtillit, selvfølelse og kommunikasjon. Dette er en kjempefin mulighet til å få økt kompetanse, utveksle erfaringer, blir kjent med andre på tvers av idretter og bygge nettverk.

Kurset er delt i to. Første samling er en undervisningshelg . Den andre samlingen er èn lørdag noen måneder senere. 

Erfaringer fra tidligere deltakere:

«Jeg har utviklet meg mye som person, og denne selvtilliten vil jeg få nytte av senere i mange situasjoner. Kurset har vært veldig bra og det kan anbefales til andre»

«… Jeg har fått vite om mine muligheter, hvordan en klubb fungerer og hvordan jeg kan være med på å bestemme og ha innvirkning i min klubb».

For spørsmål, kontakt annelise.lassen@idrettsforbundet.no