Foto: Alexander Eriksson/Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.
Foto: Alexander Eriksson/Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Er du mellom 15-26år?.. og har lyst til å være med å planlegge og arrangere en konferanse i 2023

Vi ønsker å sette fokus på aktivitet, medbestemmelse og utdanning for engasjerte unge personer i idrettsorganisasjonen på dagsorden.

Har du lyst til å bidra? Klikk her for mer informasjon.

Søknadsfrist: 10.juni