elinnebandy.jpg

Stimuleringsmidler for tilbud til idrett for personer med funksjonsnedsettelser

Kretsen har noen midler som klubbene kan søke på for å opprette idrett/aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser.

Elektronisk søknadsskjema finner du ved å klikke her.

Søknadene behandles fortløpende.