Foto: Caroline Dokken Wendelborg
Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Idrettslag uten paraidrettstilbud - forslag til tiltak

Selv om idrettslaget ikke har et eget paraidrettstilbud er det mulig å ha fokus på utøvere med funksjonsnedsettelser.

Forslag til tiltak som idrettslaget kan gjøre for å tilrettelegge for utøvere med funksjonsnedsettelser:

  • Oppfordre styret til å diskuterer hvordan idrettslaget kan inkludere utøvere med funksjonsnedsettelse.
  • Oppfordre trenere og ledere til å delta på kompetansehevende tiltak for paraidrett.
  • Ha informasjon på nettsiden om mulighet for tilrettelagt aktivitet. Feks.:

Trenger du eller noen du kjenner tilrettelagt aktivitet pga. en funksjonsnedsettelse?

Vi har ikke et eget paraidrettstilbud i dag, men ønsker å tilrettelegge for personer med funksjonsnedsettelse.

Ta kontakt med (sett inn navn på en kontaktperson i idrettslaget), så kan vi sammen finne gode løsninger.

Kontaktperson i idrettslaget:

  • navn
  • e-postadresse
  • mobilnummer

Du kan også ta kontakt med særforbundet eller idrettskretsen som vil hjelpe deg videre. 

Les mer om paraidrett på www.paraidrett.no