Kurs

Agder Idrettskrets tilbyr kurs og klubbutvikling for idrettslag.

Våre kurs gir ditt idrettslag nødvendig opplæring og kompetanse til å utføre oppgaver og plikter i den daglige driften, samt jobbe målrettet og effektivt.

Ønsker du et av våre kurs hos din klubb, kommer vi gjerne ut til dere. Flere av kursene og klubbutvikling er tilpasset dette. Sjekk ut vår kalender for hvilke kurs som er planlagt fremover.

Påmelding til våre kurs gjøres ved å gå inn på vår kalender, via Min idrett eller ved å kontakte oss på mail

Se under for hva slags type kurs vi tilbyr, eller ta kontakt hvis du har spørsmål omkring kurs og klubbutvikling i ditt idrettslag.

 

For brosjyre om våre kurs trykk her

God aktivitet i en klubb krever god organisering.
I kurset «Klubbens styrearbeid i praksis» får styret hjelp til å strukturere og effektivisere styrearbeidet.

 • Hva er styrets ansvar og arbeidsområde?
 • Hva innebærer det å være tillitsvalgt i en klubb? 
 • Klubben anbefales å ta dette kurset etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte får et felles utgangspunkt og kommer best mulig i gang.

Varighet: ca. 3 timer.

Pris: Gratis

Antall deltakere: Minimum 6 stk.

Målgruppe:
Styret i klubben og gruppestyrene i fleridrettslag.
Valgkomiteèns medlemmer.
Daglig leder og ansatte dersom klubben har en administrasjon.
Andre tillitsvalgte som styret har delegert fullmakter og myndighet til.

Sted: Kurslærer kommer på besøk til idrettslaget. 

********************************************************

E-læringskurs styrearbeid.

Dette er et relativt nytt tilbud, som er en «light-utgave» av styrekurset, og greit for folk som er nye i styret å kunne gjøre hjemme når det passer de selv. E-læringen er beregnet å ta ca. 45 min og er ikke en erstatning for kurset i klubb som tar 3,5 timer, men er en innføring. Link til kurset her: https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=277

********************************************************

Vi hjelper deg som er Medlemsansvarlig, har gruppeansvar for medlemmer eller er kasserer i klubben, slik at dere sammen kan håndtere medlemsregisteret best mulig samt fakturere medlemskontingent, treningsavgifter, innbetalinger for klubbtøy og liknende. Med riktig oppsett tilpasset nettopp din klubb, blir dette arbeidet enklere og mer overkommelig.

 

Kursinnhold:

 1. Medlemsadministrasjon Varighet ca 1 time
 • Klubb, gruppe eller gren – innloggingsnivå og tilganger
 • Nye medlemmer
 • Sletting av ikke-betalende medlemmer
 • Oppdatering av medlemsdata
 • Forskjellen på Forbund, Gren, Gruppe og Utvalg
 • Verktøy (håndtering av medlemmer, transport til Excel mm)
 • Varsler (om inn- og utmelding bl a)
 1. Fakturering Varighet ca 1 time med kort pause mellom 1. og 2.
 • Fakturasøk
 • Fakturainnstillinger-Aldersmatriser-Unntak-Avgifter-Brukerstedsavtale
 • Oppretting av faktura
 • Betalingsstatus og purring
 • Buypass Payment Manager
 1. Spørsmål og veiledning til hver enkelt Varighet inntil de 3 timene er fullført

 

Tidsbruk: 3 timer

Pris: Gratis

Sted: Det settes opp kurs vår og høst. Se kalenderen. Dersom dere er 6 pers eller flere som ønsker opplæring, kan vi komme til dere og holde kurset kun for deres klubb/i samarbeid med annen klubb.

Forberedelser:
Sørg for å ha tilgang til KlubbAdmin før du kommer på kurs. Da må du ha opprettet en profil på MinIdrett også må denne ha fått tilgang av styret i klubben.
For å få tilgang til fakturering må dere opprette en brukerstedsavtale med BuyPass. Mer info finner du her. 

Kontaktperson:
Runo Nygård
E-post: Runo.Nygard@idrettsforbundet.no 
Tlf: 913 36 371

Leder og kasserer i idrettslaget er sentrale i å holde orden på klubbens økonomi.
Dette er enkelt når du vet hva som kreves. Kurset «Økonomistyring og regnskap»
vil øke din kompetanse på regnskaps- og revisjonsbestemmelsene, regnskapsrutiner,
budsjett, merverdiavgift, innsikt i aktuelle lover og bestemmelser m.m.
Kurset passer også for styret for øvrig og revisor.

Pris: Gratis

Tid: 4 timer à 45 min. 

Sted: Se vår kalender om det er satt opp kurs i nærmeste fremtid. 

Anlegg gir økt aktivitet. Har dere planer om bygging eller rehabilitering av
idrettsanlegg, nærmiljøanlegg eller friluftslivsanlegg er det mye penger å
hente gjennom statlige spillemidler. I dette kurset vil det blant annet bli en
gjennomgang av søknadsordningen, finansieringsmuligheter, momskompensasjon
og tips til utfylling av søknad. Tips til andre steder å søke hjelp.

Tid: 4 timer à 45 min.

Pris: Gratis

Antall deltakere: Minimum 6 stk.

Sted: Sjekk kalenderen vår om det er satt opp noe kurs i nærmeste fremtid.

Hvordan gjennomføre et møte slik at alle blir hørt, møtet avvikles effektivt og
det sikres systematikk både i forarbeid og etterarbeid? Kurset i møteledelse gir
deg gode tips til å avsløre hersketeknikker og grep for å styre utspill og innspill
samtidig som dere klarer å holde fokus. Kurset egner seg for hele styret, men særlig
nyttig for leder og nestleder.

Tid: 4 timer à 45 min.

Pris: Gratis

Sted: Sjekk kalenderen vår for å se om det er satt opp kurs i nærmeste fremtid. 

Hvordan skaffe klubben større inntekter i et krevende sponsormarked?
Hvordan ta vare på sponsorene? Det er en del feller du kan gå i når du skal
på sponsorjakt. Med kompetanse og riktig fremgangsmåte kan du sikre
bedre klubbøkonomi. Stikkord: Merkevarebygging, den viktige førstekontakten,
sponsorstruktur, kommunikasjonsmetodikk, møte og oppfølging.

Kurstid: 2 timer

Deltakere: Minimum 10 stk.

Pris: Etter avtale

Sted: Settes opp på forrspørsel og etter behov

Kurset i teiping og idrettsskader er nyttig for deg som ønsker å være
forberedt hvis uhellet er ute. Hva og hvordan kan du som trener/utøver
forebygge og behandle idrettsskader? Vi legger vekt på at du får prøve
å teipe ulike ledd etter en tenkt skade med bruk av ulike teipeteknikker.

Kurstid: 3 timer

Deltakere: Minimum 10 stk.

Sted: Settes opp på forespørsel og etter behov. 

Pris: Etter avtale

I norsk idrett har vi som mål at alle barn skal møtes av en kvalifisert trener fordi det første møtet med idretten også legger grunnlaget for livslang aktivitetsglede. I barneidretten er det viktigere å vite hvordan man trener barn, enn å ha ekspertkunnskap innenfor én idrett.

Klikk her for å få en oversikt over hvilke kurs vi tilbyr.

Kontaktperson:
Åse Karin Wigemyr
AaseKarin.Wigemyr@idrettsforbundet.no
Tlf: 91885160

Har du fått et verv i idrettslaget ditt? Eller kunne du tenke deg
et verv? På denne kurshelgen får du blant annet kunnskap om
idrettens organisering, argumentasjons og presentasjonsteknikk.
Og gjennom teambuilding vil du bli bedre kjent med deg selv
og andre.

Kurset er delt i to. Første samling er en undervisningshelg. Den andre samlingen er èn lørdag noen måneder senere. 

Erfaringer fra tidligere deltakere:

«Jeg har utviklet meg mye som person, og denne selvtilliten vil jeg få nytte av senere i mange situasjoner. Kurset har vært veldig bra og det kan anbefales til andre»

«… Jeg har fått vite om mine muligheter, hvordan en klubb fungerer og hvordan jeg kan være med på å bestemme og ha innvirkning i min klubb».

For spørsmål, kontakt annelise.lassen@idrettsforbundet.no

Ønsker du å være trener for ungdom i alderen 13-19 år?
Eller ønsker idrettslaget ditt å legge til rette for lavterskel-tilbud
som allidrett for ungdom eller åpen hall? Da er dette kurset for
deg/dere. Vi legger vekt på mye praksis på dette kurset.

Kontaktperson:
Anne Lise Lassen: annelise.lassen@idrettsforbundet.no

Vi tilbyr temakvelder med forskjellig innhold. På en temakveld får klubben besøk av en kursveileder. Varigheten på kvelden tilpasses etter behov: 1t, 2t, 3t eller 4t.

Vi tilbyr følgende temakvelder:

 • Barneidrett
 • Ungdomsidrett
 • Seksuell trakassering og overgrep
 • Klubbesøk
 • Virksomhetsplan

Kontaktperson:
Stein Bø-Mørland
E-post: stein.bo-morland@idrettsforbundet.no 
Tlf:  911 23 295

Klubbutvikling - er alt som gjøres for at et idrettslag skal utvikle seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon.

Klubbutvikling steg for steg. Hvor står idrettslaget?

 1. Bedre klubb - en nettbasert sjekkliste for idrettslaget. Dette tar bare noen minutter å gjennomføre i et styremøte og idrettslaget får kjapt avdekket styrker og svakheter på 7 grunnleggende ansvarsområder. Idrettslaget får samtidig linker til informasjon, maler og kontaktinfo som gjør det lett å få alle ting helt på plass.

 2. Klubbesøk - klubbveileder kommer på besøk til idrettslaget, gjerne i forbindelse med et styremøte, for å bli kjent og diskutere om det er noe vi kan bidra med. Idrettslaget får kjennskap til hvem idrettskretsen er, hvordan vi jobber og hva vi kan bidra med.

 3. Klubbens styrearbeid i praksis – kurslærer holder styrekurs for styret i idrettslaget. Dette kurset kan også gjennomføres sammen med styrer fra andre idrettslag.

 4. Virksomhetsplan – klubbveileder kommer hjem til idrettslaget og veileder idrettslaget i de ulike prosessene. Hva skal vi drive med for hvem? Hva ønsker vi å strekke oss etter i framtida? Hva er viktigst for oss og hvordan skal vi være? Hva forventes av styret og trenere? Mål og strategier? Klubbhåndbok? 

Ta kontakt, vi hjelper dere!