moteklubbe_470_utsnitt_470.jpg

Kompetanseutvikling Idrettsråd

To tilbud som utvikler ditt idrettsråd:

Start og oppfølgingsmøte

Skal engasjere og bevisstgjøre idrettsrådets medlemmer, igangsette handlinger basert på idrettslagenes ønsker og behov, samt sikre framdrift og utvikling.  Et startmøte er på 4 timer, oppfølgingsmøte kan avholdes 4-12 måneder i etterkant og har en varighet på 3 timer.  Begge møtene avholdes i idrettsrådets lokaler og ledes av en veileder fra idrettskretsen.  En tidseffektiv prosess som styres av det lokale idrettsrådets medlemmer og gir en tiltaksplan som er funksjonell og forankret. 

Kompetanseløft i form av moduler

Innen tre kjerneområder – idrettsrådet og idrettskretsen; idrettsrådet og idrettslagene og idrettsrådet og kommunen – velger idrettsrådet relevante moduler innen kjerneområdene, til sammen 10 moduler:

  • Idrettsrådet og idrettskretsen inneholder tre moduler – ”Idrettens nasjonale rammebetingelser,” ”Idrettens egen politikk” og ” NIFs lover.”
  • Idrettsrådet og idrettslagene inneholder fire moduler – ”Idrettsrådets ansvar og oppgaver,” ”Lokal idrettspolitikk,” ”Idrettens lokale ressurser” og ”Forberedende anleggsplanlegging.”
  • Idrettsrådet og kommunen inneholder tre moduler – ”Forholdet til kommunen,” ”Anleggsplanlegging” og ”Kommuneplanlegging”

Dette felles kunnskaps- og kompetanseløftet er historisk – det følger opp IPD (Idrettspolitisk Dokument), har felles struktur og innhold, er samordnet med øvrig lederutdanning (les Idrett og ledelse) og ble første gang presentert på Idrettsrådskonferansen 2009, i Molde.