Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Jobber ditt idrettslag aktivt for likestilling i styret?

Ungeledere5.jpg

Vest-Agder er på bunn når det gjelder antall idrettslag med kvinnelige ledere. Hvorfor er det så viktig at det både er kvinner og menn idrettslagets styre og utvalg?- Jo, fordi det kan bidra til å øke medlemsmassen mangfoldet i idrettslaget!

 

Flere gode ideer for bedre løsninger.
Er dere flere i styret med forskjellige kontaktnettverk og vinklinger på hvordan man løser en oppgave, kan idrettslaget utvikle seg og bli enda bedre.

Likhet søker likhet
Det er ingen hemmelighet at vi søker etter det som er mest likt oss, slik at vi ikke trenger å tilpasse oss nye miljøer. Det kan derfor være lurt å ha folk i styret som vil kunne reflektere den ønskede medlemsmassen – ønsker idrettslaget flere kvinnelige medlemmer? Hva med å få en kvinnelig styreleder som kan snakke «damenes språk»?

Lettere å rekruttere nye styremedlemmer
Det vil være lettere å få inn menn i styret dersom det allerede er en mann der fra før. Det samme gjelder kvinner. Hvis styresammensetningen består av personer spredt i klubbens medlemsmasse, vil det finnes mange flere kontaktpunkter mellom menneskene, og det kan være lettere å rekruttere fra de ulike gruppene i idrettslaget.

Hvilke tiltak kan styret gjøre for å rekruttere flere styremedlemmer?

  Lag et organisasjonskart som viser hvordan idrettslaget er bygget opp. Dette vil gjøre det lettere for folk å se hvor i organisasjonen man holder til. Lag deretter oppgavebeskrivelser for hvert utvalg/gruppe, slik at alle er orientert om hvilke oppgaver som er tilknyttet de ulike utvalgene.
  Her bør det også lages en oversikt over hva de ulike personene i styret har ansvar for, og hvem i valgkomiteen som skal sørge for de ulike oppgavene i løpet av året. 

  Dokumentene er lagret i Word, slik at idrettslaget kan endre på det og tilpasse til sitt bruk.

  Klikk her for forslag til organisasjonskart.

  Klikk her for forslag til instrukser for rollene i styret.

  Det bør lages en oversikt over valgkomiteens oppgaver, og et årshjul som er knyttet til disse oppgavene. Da blir det lettere å begynne arbeidet tidsnok, slik at det rekrutteres riktige kandidater til styret. 

  For å få kontinuitet i arbeidet er det viktig at det lages et årshjul som kan brukes flere år fremover. Her bør det komme frem faste arrangementer, samt ulike frister som idrettslaget pleier å søke på eller rapportere. 

  Det vil lette arbeidet på styret dersom det opprettes utvalg for ulike områder av klubbens arbeid; f. eks arrangementsutvalg eller utøverutvalg. Det er viktig at utvalgene og styret kommuniserer bra, slik at arbeidet utføres i tråd med klubbens retningslinjer.
  Ungdomsutvalg kan være et godt utvalg å opprette og bruke som rekrutteringsbase.

  Det er viktig at nye styremedlemmer får innsikt i idrettslagets rutiner og avtaler med sponsorer osv. Det anbefales derfor at idrettslaget har en egen e-postadresse som brukes som kontaktadresse utad. Dette vil gjøre det enklere for ny leder å kunne finne tilbake til historikk for saker som ble utvekslet på mail før vedkommende var involvert. Det kan også være lurt å bruke en skybasert løsning for lagring av dokumenter. Man kan gi tilgang til styrets medlemmer og slette/legge til nye alt etter som styret endres, og viktige dokumenter vil kunne være tilgjengelig selv om enkelte slutter i styret.