Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Inkludering i idrettslag

Illustrasjonsbilde.jpg

Hvordan få med flere minoritetsspråklige i norsk idrett? Denne sidens innhold baserer seg på erfaringer gjort gjennom arbeidet med tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag».

 

  Tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag» har sin opprinnelse i Storbyprosjektet som startet i 1993. Les mer om ordningen her.

  Dette er idrettslagene som er med i ordningen Inkludering i idrettslag sine suksesskriterier for vellykket inkludering:

  • Informasjon/dialog og oppsøkende virksomhet (rekrutteringsarbeid).
  • Møteplasser/anlegg
  • Holdninger i idrettslaget
  • Engasjere foreldre og foresatte
  • Forankring av arbeidet i idrettslaget
  • Kontinuitet i arbeidet
  • Tilstrekkelige ressurser (økonomi og personell)

  I arbeidet med inkludering er god informasjon viktig. «Bli med» idrettslagsbrosjyren er utarbeidet på 16 forskjellige språk. «Bli med» kan tilpasses hvert enkelt idrettslags aktiviteter og logo. «Bli med» vil være et relevant og viktig verktøy for idrettslagenes inkluderingsarbeid. 

  Last ned idrettslagsbrosjyrene her:

  Slik har Lambertseter svømmeklubb tilpasset brosjyren til sitt idrettslag. 

  Det er satt av plass til individuell tilpasning fra idrettslagene på siste side i pdf-filene. Her kan både kontaktinformasjon og klubblogo settes inn.

  Norges idrettsforbund har mottatt en rekke henvendelser om i hvilke regler det er for personer uten norsk statsborgerskap å delta i idrettsaktivitet i regi av norske idrettslag, krav om medlemskap og forsikringer. I denne forbindelse har NIF laget følgende informasjon for å besvare slike spørsmål. Les mer her

  Kort faktagrunnlag om dagens flyktningsituasjon, se vedlegg fra Røde Kors (pdf) og UDI (pdf).

  NIFs flyktningfond
  NIFs flyktningfond har forvaltet 7,4 millioner i 2015/2016 fra forskjellige organisasjoner, stiftelser og departement (Kavlifondet, IMDI, UDI, Gjensidigestiftelsen, Kulturdepartementet og IOC Idrettsstyret Rogaland IK).

  Omtrent 8.500 deltakere har vært aktive i idrettslagenes idrettstilbud. Det har vært en jevn fordeling til målgruppene – flyktninger i mottak og nybosatte i kommunen, og særskilt gutter i alderen 13-19 år som har deltatt. Det er og har vært et enormt engasjement blant idrettslagene, noe som er veldig gledelig! I tillegg er gode samarbeid med andre aktører blitt konkrete og gjensidig gode, eksempelvis samarbeider Røde Kors lokalt med flere idrettslag.

  Totalt har 960 idrettslag søkt om mer enn 20 millioner kroner og 368 unike idrettslag har mottatt midler til dette formålet. Vedlagt er en kort reportasje fra NRK Sørlandet som har intervjuet og filmet Arendals Titans – der 20 gutter fra Hove mottak deltar på baskettrening. Filmen er et godt eksempel på hva idrettslag bidrar med under NIFs flyktningfond:

  NRK Sørlandet vedr Arendals Titans som har mottatt midler fra NIFs flyktningfond. 

  Takket være økonomisk støtte fra Norges idrettsforbund kunne de invitere tjue gutter fra mottaket på Hove til å bli med i klubben. Nye drakter og sko ble innkjøpt, og for mange av guttene skulle det bety en hverdag fylt med innhold.

  Norges idrettsforbund har laget en oversikt over ord og begreper knyttet til innvandring som kan være hensiktsmessig å vite om.

  Ord og begreper

  Se opptak fra konferansen «Kom igjen, jenter!» fra fredag 24. oktober 2014.

  Temaet for konferansen var hvordan øke minoritetsjenters deltakelse i norsk idrett. Hør blant andre Oslo-ordfører Fabian Stang, Loveleen Brenna og Ezinne Okparaebo.

   

  Del 1 https://www.youtube.com/watch?v=UgVsuMVdGjc

  Del 2 https://www.youtube.com/watch?v=shU802hZWaM

  Del 3 https://www.youtube.com/watch?v=YAz_CoXZKYs

  Del 4 https://www.youtube.com/watch?v=G8uo13TmtUc


  Det behøver ikke være så vanskelig å få foreldre med minoritetsbakgrunn til å stille opp på dugnad og frivillig arbeid. Det viktigste er å spørre, på en slik måte at foreldrene forstår hva det innebærer. Her er noen tips på veien.


  Les mer om hvordan idrettslaget skal rekruttere flere til dugnad

  Her presenterer Norges idrettsforbund gode historier og ulike tiltak i idrettslag: 

   

  Forskning og rapporter om arbeidet med «Inkludering i idrettslag».

  Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo. Barrierer, frafall og endringer over tid. 
  Av: G. Ødegård, A. Bakken og Å.Strandbu

  Noen av konklusjonene i rapporten:
  1. Sammenlignet med resultater for 20 år siden, er det i 2015 en noe høyere andel av ungdommene i Oslo som deltar i organisert idrett. Det viser at idretten over tid har opprettholdt sine sterke posisjon i ungdomsmiljøene.

  2. Minoritetsjenter er i langt mindre grad med i idretten enn andre ungdommer. Også minoritetsguttene deltar sjeldnere i organisert idrett, men forskjellen til majoritetsguttene er ikke spesielt stor.

  Kom igjen jenter! Jenter med minoritetsbakgrunn og deltakelse i organisert idrett. 
  Rapport fra et statlig oppnevnt utvalg – avlevert 1. april 2014 til Kulturdepartementet. 

  Foreldredeltakelse i Groruddalen 2012
  Norges Fotballforbund fikk utført en undersøkelse som i hovedsak tok for seg tre problemstillinger: 

  1. Hvor stort er behovet for økt foreldre-deltagelse i klubbene i Groruddalen i dag og i tiden fremover?
  2. Hvor ligger hovedutfordringene for klubbene med tanke på rekruttering i dag?
  3. Hvilke type tiltak har fungert i klubbene og hvilke nye tiltak kan settes inn for å øke foreldredeltagelsen?

  Inkludering i idrettslag – Gjennomgang av en tilskuddsordning
  Rapport 2011 IRIS – 2011/66 (pdf)

  Felles innsats for fritidsaktivitet til alle barn
  Fritidserklæringen (pdf)

  Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk
  Melding til Stortinget (pdf)

  • Oslo idrettsråd - Ingrid Maurstad
   Ingrid.maurstad@idrettsforbundet.no
  • Akershus idrettskrets - Johan Conradson
   johan.conradson@idrettsforbundet.no
  • Drammen idrettsråd - Janne Hafskjold
   Janne.hafskjold@drammenir.no
  • Sarpsborg idrettsråd - Kjell-Einar Andersen
   sir@sarpsborg.com
  • Fredrikstad idrettsråd - Svein Femtehjell
   svein@frid.no
  • Haugesund idrettsråd -Ole Kristian Halvorsen
   ole.k.halvorsen@aibel.com
  • Stavanger idrettsråd - Arne Thorsen-Eie
   arne@idrettsraadet.no
  • Kristiansand idrettsråd - Geir Thorstensen
   Geir.thorstensen@idrettsforbundet.no
  • Bergen idrettsråd - Roar Andersen
   Roar.andersen@idrettsforbundet.no
  • Trondheim idrettsråd - Gina Thrane
   Gina.Thrane@idrettsforbundet.no
  • Tromsø idrettsråd - Britt Leandersen
   Britt.leandersen@idrettsforbundet.no
  • Bodø idrettsråd – Hilde Ånneland 
   hilde.anneland@idrettsforbundet.no
  • Telemark idrettskrets – Sondre Fjelldalen
   sondre.fjelldalen@idrettsforbundet.no
  • Vestfold idrettskrets – Bjørn Lauritzen
   bjorn.lauritzen@idrettsforbundet.no
  • Rogaland idrettskrets - Gjert Smith jr.
   Gjert.Smith@idrettsforbundet.no

Hva er inkludering?

Inkludering handler om å sikre at barn og unge med innvandrerbakgrunn og de som vokser opp i familier med lav inntekt, kan delta på idrettsaktiviteter. Siden inneholder fakta, tips og råd om hvordan idrettslag kan senke den økonomiske og kulturelle barrieren slik at alle som vil kan bli inkludert i idretten. Inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelse henvises til nettsidene om paraidrett. 

Har du spørsmål om inkludering?

Kontakt ditt særforbund, idrettskrets eller idrettsråd

Kontaktperson i Norges idrettsforbund: 
line.hurrod@idrettsforbundet.no