Hva er elektronisk medlemsadministrasjon?

14. desember 2016 vedtok idrettsstyret at i løpet av 2017 skal alle medlemskap i NIF være dokumentert i et godkjent elektronisk medlemsregister. Dette fordi norsk idrett må vite hvem som er medlem av organisasjonen for å kunne rapportere og søke om støtte fra det offentlige. 

Enkelte eksterne leverandører har tilpasset systemene sine slik at informasjonen som lagres kan synkroniseres med NIFs database. Er du usikker på om ditt eksisterende system er synkronisert med NIF, kan du sjekke dette på denne linken.

14. desember 2016 vedtok idrettsstyret at alle økonomiske fordelinger i 2018 skal skje på bakgrunn av tall som hentes ut av Samordnet Rapportering. Det vil i 2018 ikke være mulig å legge inn medlemstall manuelt i Samordnet Rapportering, slik som i 2016 og 2017. Det vil si at man er nødt til å implementere medlem- og aktivitetsstallene fra sitt elektroniske medlemssystem. Har man ikke et elektronisk medlemssystem vil man derfor ikke få registrert medlemstallene sine, og NIF har derfor ikke noe grunnlag for å fordele f. eks LAM-midler til idrettslaget.

KlubbAdmin er en fellesportal for alt som har med medlemsregistrering til NIF. Samordnet Rapportering ligger inne og er åpen for registrering gjennom april måned. 

I tillegg har NIF et egetutviklet medlemsadministrasjonssystem som er tilgjengelig for alle idrettslag. For å få tilgang må du være registrert som medlemsansvarlig for din klubb. Dette er det leder som må legge inn i SportsAdmin. Klikk her for å lese mer.

Det er to måter å registrere et medlem:

1. Medlemmet går inn på Min Idrett og søker om medlemskap selv. 
Video for å opprette bruker på Min Idrett.
Video for å søke om medlemskap.

2. Medlemsansvarlig registrerer medlemmet i KlubbAdmin. Klikk på "Nytt medlem" og legg inn minimum info i de røde feltene. Husk å knytte medlemmet til aktuelt utvalg og gren hvis aktuelt.

HUSK! Alle aktive medlemmer må registreres i gruppe-utvalget. Lurer du på hva som regnes som aktivt medlem? Klikk på denne linken.

Samordnet Rapportering er den nye formen for "Idrettsregistreringen". Hvert år skal alle idrettslag i løpet av april registrere sine medlems- og aktivitetstall pr. 31.12 året før. Man logger seg inn på KlubbAdmin-portalen for å registrere. Her vil du bli veiledet gjennom de ulike stegene, da man blant annet må svare på noen spørsmål fra NIF og særforbund i tillegg til å registrere styret. Man kan også søke om momskompensasjon når man er inne på Samordnet Rapportering.