Aktiv365.jpg

AKTIV365

Aktiv365 (A365) er et prosjektsamarbeid mellom idrettskretsene i Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold. Hovedmålet med prosjektet er å bidra til mer fysisk aktivitet i skolen.

Dette gjøres gjennom å kurse elever til å bli aktivitetsledere, eller ressurselever som vi kaller de. AS365 har pågått i 15 år i Buskerud og Telemark. I Aust-Agder startet vi opp i 2012. Erfaringene er at elevene skaper mye - det blir mer fysisk aktivitet, bedre miljø og trivel samt mindre mobbing på skolene.

A365 er primært rettet  mot ungdomsskoler, fordi det er der potensialet for mer aktivitet er størst. Ressurselevene får verdifull ledererfaring og kommer inn i idrettens nettverk. Hos oss får de tilbud om andre kurs og arrangementer for ungdom hvis de kan tenke seg å bli trener, dommer eller leder.

For mer informasjon, kontakt stein.bo-morland@idrettsforbundet.no