Hvordan velge riktig hatt

Dersom du har flere roller/funksjoner i ulike organisasjonsledd, må du velge hvilken "hatt" du har på og hvilken organisasjon å administrere årshjul for

Noen har tilgang til Årshjul for flere organisasjoner. Dette er fordi de har roller/funksjoner i ulike organisasjonene. 

Klikk på ønsket organisasjon etter innlogging. 

Dersom du tilhører en gruppe for særidrett (f.eks. ski, håndball eller fotball) i et fleridrettslag, anbefales det å velge klubbnivået. Se mer om de ulike nivåene i KlubbAdmins brukerveiledning

aarshjul-velg.png