Arkiver årshjul

Hvordan arkivere et årshjul og dermed ta vare på historikken?

For å arkivere et årshjul:

  1. Klikk på blyanten for det aktuelle årshjulet
  2. Klikk på "Arkiver årshjul"
  3. Bekreft at du ønsker å arkivere årshjulet

 

aarshjul-redigere.png

aarshjul-arkiver.png