Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Sommerens viktigste idrettsseminar: Helse eller resultater?

scanpix.jpg
6. juni arrangeres sommerens viktigste seminar om etiske idrettsmedisinske utfordringer i idretten. Foto: NTBScanpix

6. juni arrangeres sommerens viktigste seminar innen etikk og idrettsmedisin «Helse eller resultater?». – Dette er seminaret ledere, trenere og leger som behandler barn og voksne ikke bør gå glipp av, sier Merete Smith, leder av Idrettsmedisinsk etisk råd.

Idrettsmedisinsk etisk råd, Rådet for legeetikk og Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet inviterer til seminar tirsdag 6. juni kl. 17.00-20.00 på Litteraturhuset i Oslo. Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte.

Gå direkte til påmelding på Facebook. 

Opptatt av å belyse etiske utfordringer
Målgruppen er ledere og trenere i idretten, leger som behandler både barn og voksne idrettsutøvere.
- Idrettsmedisinsks etisk råd er opptatt av å belyse konkrete etiske utfordringer som både trenere og idrettsutøver, leger og leder innenfor idretten møter i sin hverdag. For eksempel, hva skal man gjøre hvis stjernen på fotballaget skader seg i en avgjørende kamp. Er det greit å bare legge på is, gi smertestillende og så fortsette kampen? Er det noen forskjell dersom det er en landslagskamp eller en fotballkamp med unge gutter eller jenter, sier Merete Smith, som håper på en god og bred diskusjon rundt de etiske medisinske spørsmål som dukker opp i idretten.

- Ved å ta opp disse temaene blir man bedre forberedt når man møter problemstillingene i hverdagen. Det handler om idrettsutøverens helse på kort og lang sikt, og det handler om hvordan idretten skal leve opp til sine grunnleggende verdier, forteller Smith.

Mange gode foredragsholdere
Seminaret byr på mange spennende og dyktige innledere – i tillegg vil Astrid Uhrenholdt Jacobsen delta som representant for idrettsutøverne. 

Her er temaene som blir belyst på seminaret:

 • Etiske dilemmaer i medisinens møte med toppidretten v/ Arne Johan Vetlesen
 • Idrettsutøverens, lagets eller legens ansvar – om utøverens rett til medvirkning. v/ Gunnar-Martin Kjenner
 • Adekvat medisinsk behandling versus prestasjonsfremmende medisinsk intervensjon. v/ Ove Talsnes
 • Hva skjer med idrettsutøverens helse på kort og lang sikt? v/ Jorunn Sungot-Borgen
 • Skader på kort og lang sikt v/ Jostein Grimsmo
 • Psykiske problemer skapt av idrett? v/ Leif Roar Falkum
 • Et nitrist medie-år for sportsmedisin v/ Esten O. Sæther
 • Hvilke idretter bør leger advare mot? v/ Ingunn Rise Kirkeby
 • Oppsummering og dialog med utøver, trener og sponsor v/ Gunnar Skipenes og Terje Svabø

Se hele programmet

Idrettsmedisinsk etisk råd
I januar 2015 nedsatte Idrettsstyret Idrettsmedisinsk etisk råd som blant annet skal ivareta idrettens idrettspolitiske behov relatert til medisinske idrettsetiske spørsmål og antidopingkompetanse. Rådet skal behandle etiske idrettsmedisinske spørsmål og ikke rene idrettsmedisinske spørsmål. Det nye rådet har således et annet hovedfokus enn det tidligere Idrettsmedisinske rådet som var et rent fagutvalg.

Det idrettsmedisinsk etiske rådets mandat er som følger:

 • Rådet skal avgi uttalelser til Idrettsstyret knyttet til etiske idrettsmedisinske spørsmål, også på antidopingfeltet, herunder utarbeide en etisk medisinsk standard (policy) for idrettsorganisasjonen.
 • Rådet rapporterer til Idrettsstyret via generalsekretæren.
 • Rådet kan behandle saker oversendt fra Idrettsstyret, NIFs generalsekretær eller ta opp saker på eget initiativ.
 • Rådet skal være bredt tverrfaglig sammensatt, og bestå av personer med ekspertise på blant annet antidoping, medisin, etikk, jus, politikk og idrettsfag.
 • Rådet skal bestå av 5-7 medlemmer. Rådets sammensetning vurderes av Idrettsstyret annethvert år. Rådet skal rekrutteres utenfor Idrettsforbundet/Olympiatoppens og Antidoping Norges ordinære virksomhet.