Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Snowboard og skateboard samarbeider i ett forbund

skateboardNM612.jpg
Samles i ett forbund. Snowboardpresident Ola Keul ser frem til å slå seg sammen med skaterne. Her sammen med idrettspresident Tom Tvedt, Per Olav Hetland (president i NORB) og Henning Braathen (generalsekretær i NORB, og NM-skater - under NM i Skateboard i forrige uke.

Skateboard er i Tokyo 2020 en OL-gren, noe som fremtvinger en organisering for skatere med olympiske ambisjoner. I første omgang vil skateboard tas opp som en gren i Snowboardforbundet. På sikt er planen å etablere Norges Brettforbund.

Arrangørene av De olympiske og Paralympiske leker i Tokyo i 2020 og Den internasjonale olympiske komite (IOC) har bestemt at skateboard innføres som OL-gren i 2020. Det fremtvinger en organisering, og er av grunnene til ønske om samarbeid på tvers av brettsportene.
- I vurderingen av hvor skating som kultur, kunst, sport og idrett passer best, har Norsk Organisasjon for Rullebrett (NORB) landet på å søke et samarbeid med Snowboardforbundet. Vi er opptatt av at skating, som personlig aktivitet, ikke skal institusjonaliseres, men skal kunne utføres overalt, alltid, for alle. Samme holdning til sporten finnes vi hos våre venner snowboarderne, sier president i NORB Per-Olav Hetland.

Har klare forventninger
Ola Keul, president i Norges Snowboardforbund, har klare forventninger til samarbeidet.
- Vi samarbeider blant annet for å ta kontroll over egen kultur og idrett i møte med Den olympiske bevegelse og den store kommersiell interessen som følger verdens største mesterskap, målt i TV-tid og kommersielle inntekter. Vi er to ulike sporter, men har også mye til felles. Sammen får vi gjort mer for brettmiljøet enn hver for oss, sier Ola Keul, president i Snowboardforbundet.

Keul sier snowboarderne kjenner seg igjen i de utfordringene NORB og det norske skateboardmiljøet står ovenfor. Snowboard som OL-gren ble opprinnelig fremtvunget en organisering utenfor snowboardernes kontroll. Det er, slik Snowboardforbundet ser det, viktig at skaterne selv forsøker å ta kontroll over egen sport ved å organisere seg. For om ikke skaterne selv gjør det, vil andre gjøre det, sier Ola Keul.Skaterne slår seg sammen med snowboarderne i håp om å servere den olympiske familien slike luftige svev under OL i Tokyo i 2020. Foto: Krzysztof Godek

Opptak av skateboard i NIF blir, i første omgang, løst ved at skateboard tas opp som en gren i Snowboardforbundet, og ved at Snowboardforbundet og Norsk Organisasjon For Rullebrett (NORB) inngår en samarbeidsavtale. Samarbeidet ble enstemmig vedtatt av årsmøtene til NORB og Snowboardforbundet tidligere i sommer. Opptaket vil bli endelig behandlet av Idrettsstyret 31. august.
- Idrettspresident Tom Tvedt og NIF støtter energisk opp om inngåelsen av samarbeidet med Snowboardforbundet. Vi har fått hjelp og veiledning underveis. Det er ikke til å legge skjul på at det er to ulike kulturer og miljøer som nå møtes, og det krever at vi alle viser forståelse og har tillit til hverandre. At idrettspresidenten er på NM for å lære og hilse på er det fint, sier president i NORB, Per Olav Hetland.

Ønsker NORB velkommen
Idrettspresident Tom Tvedt ønsker Norsk Organisasjon For Rullebrett velkommen inn i idrettsfamilien.
- Først og fremst er jeg glad for at NORB, som er en selvstendig og uavhengig organisasjon, ser verdien av et medlemskap i Norges idrettsforbund. Skateboard er en utrolig spennende og interessant idrett som jeg håper får en markant plass i norsk idrett, og jeg håper idretten ser frem til å bli en del av den olympiske familien. Jeg er sikker på at den oppmerksomheten skateboard får gjennom å være en olympisk gren i Tokyo 2020 vil løfte skateboardmiljøet i hele Norge, og på sikt skape norske medaljehåp, sier Tvedt.