Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Krav til oppfølging og rapportering på antidopingarbeid

tomtvedt_KristinKlosterAasen612_geirOwefredheim.jpg
Idrettspresident Tom Tvedt og 1. visepresident Kristin Kloster Aasen krever forsvarlig antidopingarbeid i særforbundene. Foto: Geir Owe Fredheim

Idrettsstyret har vedtatt å sette krav til særforbundenes oppfølging og rapportering på eget antidopingarbeid for å få utbetalt økonomiske rammetilskudd.

- Dette er et vedtak som bygger opp under det ansvaret hvert enkelt særforbund har for å sikre at det drives et forsvarlig antidopingarbeid innen sin idrett, uttaler idrettspresident Tom Tvedt. - Dette er også en oppfølging av vedtak fattet av en samlet norsk idrettsorganisasjon på Idrettstinget i 2015, som sier at antidopingarbeidet i de enkelte særforbund skal forankres i særforbundenes handlingsplan mot doping, fortsetter idrettspresidenten.

NIF er i dialog med Antidoping Norge og vil i samarbeid med særforbundene utarbeide et sett med felles kriterier og rapporteringsrutiner. Målet er å presentere dette for organisasjonen i løpet av første halvår 2017.

- Ved å sette konkrete krav til særforbundenes oppfølging og rapportering av eget antidopingarbeid for å få utbetalt økonomiske rammetilskudd, gjør norsk idrett noe unikt også i internasjonal sammenheng. Det overordnede målet med dette vedtaket er å hjelpe alle enkeltidrettene til å få på plass robuste og solide rutiner, slik at vi får så få dopingtilfeller som overhodet mulig i norsk idrett. Gode rutiner på antidopingområdet er også en forutsetning for å ivareta utøvernes rettssikkerhet og fair play, avslutter idrettspresidenten.

Idrettsstyret vedtok i juni 2014, etter en bred høringsrunde i organisasjonen, også en omfattende tiltaksplan mot doping i norsk idrett. Planen består av 49 konkrete tiltak, som følges opp fortløpende.