Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Foranalyse rundt NIFs bruk av spillemidler

nif_hovedlogo.jpg

Norges idrettsforbund er underrettet av Riksrevisjonen om at de vil foreta en foranalyse av Norges idrettsforbunds bruk av spillemidler. NIF rapporterer årlig til Kulturdepartementet på sin disponering av spillemidlene, men det er svært lenge siden Riksrevisjonen foretok en forvaltningsrevisjon på området.

Den offentlige debatten rundt idrettens åpenhet og pengebruk det siste året gjør at alle vil være tjent med å få faktum på bordet. Norges idrettsforbund ser det derfor utelukkende som positivt at Riksrevisjonen, som en helt uavhengig instans, vurderer å ettergå bruken av spillemidler. Siden dette er en type offentlig prosess som er underlagt utsatt offentlighet, kan ikke NIF gå dypere inn på de temaene som nå skal kartlegges og vurderes.