Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Nominasjoner til valgkomiteen

Sted: Oslo
Start: 10.12.2018 08:00 Slutt: 10.12.2018 23:59

Forslag på kandidater til Idrettsstyret og lovbestemte komiteer og utvalg til Idrettstinget i 2019

Det vises til tidligere melding om forslag til kandidater til Idrettsstyret og lovbestemte komiteer og utvalg, datert 10. september. De lovpålagte utvalg og komiteer er; lovutvalg, appellutvalg, domsutvalg og kontrollkomitè. 

Idrettstinget avholdes på Lillehammer 24. – 26 mai 2019.

For å lykkes er vi avhengig av innspill på kandidater fra organisasjonen.

I henhold til instruks for valgkomiteen skal organisasjonen bli orientert om hvilke personer som ønsker gjenvalg av de som i dag sitter i tingvalgte verv. Denne oversikten er vedlagt.

Alle personer som blir foreslått til valgkomiteen må ha sagt seg villig før de foreslås.

Ved nominasjon av kandidater skal vedlagte link benyttes.

Der fremgår det hvilke opplysninger om kandidatene vi ønsker.

Valgkomiteen ber om forslag til kandidater innen 10. desember.

Innstilling fra valgkomiteen til Idrettstinget vil foreligge én måned før Tinget.