Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Søknadsfrist: Internasjonalt Olympisk Akademi 2018

olympiskakademi_612.jpg
Sted: Olympia, Hellas
Start: 08.02.2018 08:00 Slutt: 08.02.2018 23:00

Internasjonalt olympisk akademi (IOA) ble offisielt åpnet i Olympia, Hellas i 1962 der de også holder til i dag. IOA samler hver sommer ca. 200 unge internasjonale idrettsrepresentanter fra ca. 95 nasjoner til å utveksle erfaringer og lære mer om Olympisme og den olympiske bevegelsen.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ønsker at representanter fra norsk idrett skal delta for å tilegne seg kunnskap og internasjonal erfaring, samt bidra til å spre de norske idrettsverdiene.

Tema for akademiet er i 2018 «utøverne som rollemodeller».

Undervisningen er variert med forelesninger, gruppediskusjoner, ekskursjoner, museumsbesøk, idrettsaktiviteter, kulturaktiviteter osv., og holdes over en toukers periode i juni. Dato for årets sesjon er 16. juni til 30. juni 2018 og foregår i Aten og Olympia i Hellas.

Representanter fra norsk idrett blir sendt via NIF, og NIF dekker kostnader til reise, kost og losji ved oppholdet.

For å kunne søke om deltakelse må søkeren oppfylle følgende kriterier:

  • Søker må være mellom 20 og 35 år.
  • Søker må ha deltatt på Det norske olympiske akademi (NOA) ved Nansenskolen på Lillehammer minimum én gang tidligere.
  • Søker må kunne vise til erfaring fra engasjement i idretten og ha tilknytning til enten særforbund, idrettskrets eller annet ledd i norsk idrett.
  • Søker må kunne vise til dokumenterte engelskkunnskaper eller franskkunnskaper.

Søk her senest 8. februar 2018: IOA 2018

De to utvalgte norske representantene vil få beskjed innen 20. februar 2018.

Du kan lese mer om IOA på deres hjemmesider: www.ioa.org.gr

Har du spørsmål, kontakt NIFs internasjonale rådgiver, Julie Ravlo, på julie.ravlo@idrettsforbundet.no