Konferanse om barne- og ungdomsidrett i endring (NIH)
11
mar
2021

Konferanse om barne- og ungdomsidrett i endring (NIH)

Sted: Digital konferanse
Start: 11.03.2021 08:30
Slutt: 12.03.2021 12:00

I de nordiske landene er de fleste barn medlem av et idrettslag eller en klubb. På denne konferansen ønsker man å se nærmere på både kontinuiteten og endringene i barne- og ungdomsidretten, men også likheter og ulikheter mellom de nordiske landene.

Konferansen arrangeres av Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) ved NIH og holdes over to dager. På første dag vil inviterte forskere fra de nordiske landene holde foredrag og diskutere det aktuelle tema. Presentasjonene vil bli holdt på engelsk

På konferansens andre dag vil forskere fra FOBU og Institutt for idrett og samfunnsvitenskap snakke om utvikling av og utfordringer ved barne- og ungdomsidretten.

Les mer på Norges idrettshøgskoles sider.