Skjema reiseregning

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Husk at at skjemaet skal være levert administrasjonen i NIF - Rogaland, Idrettens Hus innen 26i mnd. for å få refusjon påfølgende måned. Utbetaling skjer av NIF (Oslo) 10. hver måned.

Kvitteringer tapes på eget A4-ark, påføres vedleggsnummer og legges ved reiseregning. Vennligs ikke stift ark, kvitteringer.

Et skjema pr. reise. Formål med reisen må alltid fylles ut.

NIF -  Reiseregning

NIF -  NIF reiseregning 2013.pdf

NIF -  Utgiftsrefusjon 

NIF -  Utgiftsrefusjon 

NIF -  Honorar skjema

NIF - Honorar skjema

 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.