Møre og Romsdal idrettskrets

En åpen og inkluderende idrett – mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig.

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn

Visjonen for idretten i Møre og Romsdal er vår regionale variant av norsk idretts overordnede visjon: ”Idrett for alle”, siste idrettsmeldings visjon: ”Idrett og fysisk aktivitet for alle” og visjonen i Idrettspolitisk Dokument 2007 – 2011: ”En åpen og inkluderende idrett.”  Denne visjonen viderefører og supplerer/forsterker visjonen fra strategiplan 2004-2007.

Møre og Romsdal Idrettskrets består av 498 idrettslag med til sammen 96 252 medlemskap. Aktivitetsregistreringen viser 722 aktive grupper med 78 922 aktive medlemmer.

Møre og Romsdal Idrettskrets er et fylkesdekkende, fellesidrettslig organisasjonsledd.  Lokalt er det idrettsrådene som har denne funksjonen i 30 kommuner i Møre og Romsdal.  I fem kommuner ivaretas det fellesidrettslige området av de største idrettslagene – i et direkte samarbeid med idrettskretsen.

Særidrettene i Møre og Romsdal er organisert i 30 særkretser/regioner.  MRIK er et fellesorgan for den organiserte idretten i Møre og Romsdal, for til sammen 558 organisasjonsledd, representert ved 498 idrettslag, 30 idrettsråd og 30 særkretser/regioner.

Kart over Møre og Romsdal TRYKK FOR STØRRE BILDE
 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.